Acanthus ebracteatus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acanthus ebracteatus
ศัพท์บัญญัติ: เหงือกปลาหมอ (พืช)
อักษรย่อ:
ความหมาย: เหงือกปลาหมอ (พืช)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading