หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Palmar Creases
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,658
2.Node 2,702
3.สุสานหลวง 2,482
4.access 2,471
5.Metadata 2,454
6.isbn 2,452
7.Database 2,355
8.abstract 2,253
9.เชื้อเพลิง 1,512
10.gis 1,324