หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Note taker (km)
Deep listening (km)
Girls (tush)
Hotels (tush)
Agent (acc)

คำศัพท์สุ่ม

Neck Surgery
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 2,999
2.access 2,330
3.Database 2,084
4.abstract 1,866
5.Node 1,767
6.isbn 1,484
7.สุสานหลวง 1,456
8.Metadata 1,247
9.ก๊าซ 879
10.gis 875