หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Schools, Medical
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,758
2.Node 2,797
3.สุสานหลวง 2,770
4.Metadata 2,767
5.isbn 2,765
6.access 2,613
7.Database 2,609
8.abstract 2,605
9.เชื้อเพลิง 1,713
10.gis 1,517