หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Fisher effect (Economics)
(tush) [ฟิชเชอร์ เอฟเฟ็กต์ (เศรษฐศาสตร์)]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,053
2.เชื้อเพลิง 1,170
3.Database 379
4.ต่อมลูกหมาก 188
5.ก๊าซ 187
6.node 183
7.Verif 183
8.gis 178
9.abstract 177
10.0 143