หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Bermuda Triangle
(tush) [สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,775
2.Node 2,813
3.Database 2,812
4.isbn 2,797
5.Metadata 2,791
6.สุสานหลวง 2,786
7.abstract 2,757
8.access 2,750
9.gis 2,058
10.เชื้อเพลิง 2,051