หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Galaxies
(s-t) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]
(tush) [กาแล็กซี]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,751
2.Node 2,796
3.Metadata 2,764
4.isbn 2,742
5.สุสานหลวง 2,740
6.access 2,607
7.Database 2,530
8.abstract 2,463
9.เชื้อเพลิง 1,685
10.gis 1,494