หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Television writers
(tush) [นักประพันธ์บทโทรทัศน์]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,657
2.Node 2,701
3.สุสานหลวง 2,480
4.access 2,470
5.Metadata 2,453
6.isbn 2,442
7.Database 2,352
8.abstract 2,239
9.เชื้อเพลิง 1,509
10.gis 1,321